lenarcik.com.pl > Formularz

Formularz

Pola zaznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe.

Kontakt do osoby reprezentującej wspólnotę
Dane obiektu Czy są indywidualne podzielniki lub liczniki centralnego ogrzewania? Czy są indywidualne liczniki na wodę? Czy jest centralna ciepła woda? Czy jest wybrany Zarząd Wspólnoty? Czy zawarto umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną??
Informacje na temat wspólnoty

Jeżeli Wspólnota nie posiada takich danych, proszę pozostawić pola puste.

Czy jest wydzielone pomieszczenie do pełnienia dyżurów?