lenarcik.com.pl > Oferta

Oferta

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt przedstawić Państwu propozycję objęcia zarządzania Państwa nieruchomością. W pełni zdaję sobie sprawę jak ważne jest dla Państwa aby osoba pełniąca tę funkcję była odpowiedzialną osobą i wykonywała swoje obowiązki na odpowiednim poziomie.

Angażując moją osobę otrzymujecie Państwo usługę kompleksową, jak również gwarancję najwyższej jakości proponowanej usługi.

Właściciele zyskują nie tylko zarządcę, ale również obrońcę i rzecznika swoich praw. Mają pewność, że ich sprawy znajdują się we właściwych fachowych rękach i zostaną w odpowiedni sposób poprowadzone.

Zawsze otrzymają pomoc, pełną informację, spotkają się z życzliwością i uśmiechem.

W działalności utożsamiam się z właścicielami i na wszystko patrzę z ich punktu widzenia.

Stawiam na ciągłe podnoszenie jakości proponowanych usług, doskonalę i rozwijam swoją wiedzę i umiejętności.

Jestem otwarty na wszelkie sugestie i życzenia Państwa, dostosuję się do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Wielkim zaszczytem dla mnie byłoby móc pełnić obowiązki zarządcy w Państwa nieruchomości.

Działalność prowadzę od 1999 roku.

Biuro firmy znajduje się na ul. Mickiewicza 34/36 lok 111. Czynne jest w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

Istnieje możliwość łączności telefonicznej (dwie linie), faksowej oraz pocztą elektroniczną.

Zatrudniam  osoby posiadające odpowiednie umiejętności, doświadczenie i uprawnienia.

Specjalizuję się w prowadzeniu wspólnot mieszkaniowych.

W chwili obecnej zarządzam i administruje wyłącznie wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą naszego działania jest odpowiednie doświadczenie m.in. tworzenie wspólnot od podstaw, uzyskiwanie regonu, nip, otwieranie rachunków bankowych, negocjowanie i zawieranie umów na dostawę i odbiór mediów, umów o sprzątanie, konserwację i inne prace, ubezpieczanie nieruchomości, drukowanie książeczek opłat, zakładanie teczek właścicieli poprzez organizowanie zebrań właścicieli, tworzenie uchwał, regulaminów i innych.

Przejmowałem wspólnoty od developerów, gminy, WAM i innych firm zarządzających.

W zasobach naszych są wspólnoty w których udziały posiadają tylko osoby fizyczne jak również z udziałem skarbu państwa, m.st. Warszawy. Posiadamy lokale mieszkalne i użytkowe, garaże oraz różnego rodzaju kotłownie, windy, hydrofornie i inne.

Posiadamy obiekty zarówno chronione jak i bez ochrony.

Żadne zagadnienie związane z działalnością wspólnot nie jest nam obce i co ciekawe nie spotkałem w swojej działalności wspólnoty która byłaby pozbawiona kłopotów.

Współpracujemy z różnymi sprawdzonymi dostawcami usług. Znajomość firm oraz znajomość realiów rynku pozwala nam na odpowiednie negocjowanie stawek i egzekwowanie jakości tej usługi.

Oprócz samego zarządzania możemy zapewnić obsługę kompleksową począwszy od utrzymania czystości i terenów zielonych poprzez konserwacje, remonty i na ochronie kończąc.

Drugim ważnym ogniwem naszej firmy jest zespół odpowiednio dobranych ludzi. Ludzi posiadających odpowiednie doświadczenie, uprawnienia oraz wysoką kulturę osobistą

W celu usprawnienia obsługi danej nieruchomości wykorzystujemy nasze sprawdzone rozwiązania i metody jak również profesjonalne oprogramowanie oraz nowoczesne środki komunikacji m.in. pocztę elektroniczną.

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowe do obsługi wspólnot, pozwalające na bieżące śledzenie spraw finansowych wspólnoty.

Wszystko to prowadzi do jednego, do realizacji potrzeb wspólnoty, do wysokiego poziomu usług oraz do urealnienia ponoszonych opłat do otrzymywanej jakości usługi.

Przyjmując naszą ofertę otrzymujecie Państwo:

Czynności zarządcze:

 • uzyskanie numeru Regon, numeru NIP
 • otworzenie konta bankowego
 • przejęcie nieruchomości od dotychczasowego zarządcy
 • przygotowanie planu finansowego
 • przygotowanie i podpisanie umów z dostawcami i odbiorcami mediów
 • przygotowanie umów z innymi dostawcami usług
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań właścicieli
 • przygotowanie projektów uchwał
 • przedstawienie propozycji statutu lub regulaminu wspólnoty
 • przedstawienie propozycji regulaminu porządku domowego
 • zapoznanie Państwa z aktualnym stanem faktycznym nieruchomości
 • coroczne przedstawianie do akceptacji planu finansowo rzeczowego wykonanego i do wykonania
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • uzyskiwanie pożytków z nieruchomości w celu zmniejszenia opłat ponoszonych przez właścicieli
 • prowadzenie windykacji należności
 • zapewnienie odpowiedniej ochrony oraz dbanie o bezpieczeństwo właścicieli i ich mienia
 • reprezentowanie wspólnoty na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed wszystkimi urzędami, instytucjami i innymi w zależności od potrzeb

Czynności techniczne:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zapewnienie nadzoru inspektora budowlanego
 • zapewnienie nadzoru inspektora sanitarnego
 • zapewnienie nadzoru inspektora elektrycznego
 • zapewnienie wykonania przeglądów corocznych i pięcioletnich zgodnie z Prawem Budowlanym
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w najbliższym okresie, jak również w ciągu najbliższych kilku lat
 • zapewnienie i nadzór nad bieżącą obsługą, eksploatacją i konserwacją nieruchomości
 • dokonywanie corocznych przeglądów poszczególnych instalacji zgodnie z Prawem budowlanym
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag
 • przygotowywanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem technologii
 • przygotowywanie kosztorysów ślepych
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac remontowych lub inwestycyjnych
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami
 • rozliczanie wykonanych prac
 • egzekwowanie gwarancji na roboty
 • ustalanie harmonogramu przeglądów nieruchomości

Czynności księgowo-finansowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości wspólnoty poprzez:
 • przyjmowanie, podpisywanie i sprawdzanie faktur
 • naliczanie i obciążanie opłatami właścicieli
 • wystawianie i drukowanie przelewów
 • konfigurowanie opłat w zależności od potrzeb ( osoby, metry, udziały, lokale )
 • prowadzenie opłat w rozbiciu na koszty zarządu, świadczenia i fundusz remontowy
 • prowadzenie dla każdego właściciela odrębnego konta
 • prowadzenie pełnej księgowości w rozbiciu na moduły czynszowy, finansowy, kosztowy
 • rozliczanie właścicieli w rozbiciu na koszty zarządu, świadczenia i fundusz remontowy
 • świadczenie rozliczane odpowiednio do metrów, osób lub wskazań liczników, innych
 • drukowanie naliczeń opłat i kosztów
 • analiza i uzgadnianie kont
 • bieżąca informacja o stanie finansowym Wspólnoty
 • drukowanie wezwań do zapłat
 • prowadzenie windykacji
 • współpraca z bankiem i urzędem skarbowym
 • prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości
 • składanie stosownych deklaracji podatkowych
 • ciągła analiza naliczania opłat oraz kosztów
 • sporządzanie odpowiednich rozliczeń kosztów
 • sporządzanie bieżących i rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie kwartalnych i rocznych analiz kosztów

Czynności administracyjne:

 • przebywanie administratora w uzgodnionym czasie na terenie nieruchomości
 • łatwy kontakt z administratorem
 • udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień
 • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości na terenie nieruchomości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
 • nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej i straży pożarnej
 • organizowanie konkursów ofert na wykonywanie prac konserwacyjnych
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z Państwa nieruchomością
 • zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej
 • założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali
 • prowadzenie wykazu właścicieli, udziałów i ilości przebywających osób w lokalu
 • prowadzenie ewidencji stanu liczników głównych
 • prowadzenie ewidencji stanów liczników indywidualnych
 • prowadzenie książki korespondencji
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń
 • spisywanie protokołów zalań i innych w celu uzyskania ubezpieczenia

Oraz inne sprawy które uznacie Państwo za niezbędne, a także inne w zależności od Państwa życzeń i uwag.

Jestem dla Państwa, aby Państwu żyło się wygodnie, spokojnie, bezpiecznie, żebyście Państwo nie musieli się o nic martwić oraz czuli się prawdziwymi właścicielami.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o wypełnienie formularza. Chętnie przyjmę zaproszenie w celu szczegółowego omówienia oferty.

Z poważaniem,
Ireneusz Lenarcik